bg_image
دیدگاه‌ها برای بازدید از پروژه گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

بازدید از پروژه گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی

بازدید از پروژه گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی

  به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد،آقای صفوی معاونت محترم مالی ، بازرگانی و مالکیت سهام به همراه آقای ربیعی مدیر محترم مالی و آقای فرشادی مدیر محترم توسعه و فناوری هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از پروژه ساخت گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی این شرکت در شهرستان چناران بازدید کردند و ضمن ابراز رضایت از سرعت پیشرفت پروژه توصیه های لازم در جهت پیشبرد اهداف شرکت را بیان نمودند.