امکانات و خدمات

شرکت باغداری و زراعت مشهد

قدرت انتخاب ما محدود نشده است و زمانی که هیچ چیز مانع از آن نمی شود که بتوانیم کاری را که به بهترین وجه دوست داریم انجام دهیم، لذت می بریم.

تاریخچه فعالیت

شرکت باغداری و زراعت مشهد

شرکت باغداری و زراعت مشهد در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۵به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره۸۴۹۸ در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت باغداری و زراعت مشهد جزءواحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (هلدینگ کشاورزی بنیاد)می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهرستان مشهد وباغات و مزارع آن در شهرستانهای قوچان ،چناران و فریمان واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و زراعت ، باغبانی ، باغداری و اصلاح باغات ، مزارع ، پرورش و نگهداری طیور ، پرورش زنبورعسل و صید آبزیان حلال گوشت می باشد . ضمناً فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش عمدتاً شامل فعالیت های باغداری و زراعت بوده است.

 

سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای
۰ هکتار
سطح باغات
۰ هکتار
سطح اراضی زیر کشت زراعی
۰ هکتار
تولید محصولات گلخانه ای
۰ تن
تولید سالانه محصولات باغی
۰ تن
تولید سالانه محصولات کشاورزی
۰ تن
پروژه ها

معرفی برخی از واحدهای تحت پوشش و پروژه های ما

رسالت اجتماعی

شرکت باغداری و زراعت مشهد

اعضای هیات مدیره

شرکت باغداری و زراعت مشهد

هدا اخلاقی فیض آثار

مدیر مالی و عضو موظف هیئت مدیره

مجیدرضا وفادار نصراله زاده

عضو هیات مدیره