واحد وحدت

مساحت اراضی  زراعی : ۱۰۷ هکتار

شامل:گندم ۳۵ هکتار، گندم دیم ۲۰ هکتار، جو ۱۵ هکتار، ذرت علوفه ای ۲۵ هکتار و سیب زمینی ۱۲ هکتار

نوع محصولات: گندم –جو– ذرت علوفه ای و سیب زمینی

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد :

۲۳۴ هکتار

آدرس واحد :

کیلومتر ۵ جاده قوچان به درگز – ابتدای جاده سد تبارک