واحد وحدت

مساحت اراضي  زراعی : 107 هكتار

شامل:گندم 35 هکتار، گندم دیم 20 هکتار، جو 15 هکتار، ذرت علوفه ای 25 هکتار و سیب زمینی 12 هکتار

نوع محصولات: گندم –جو– ذرت علوفه ای و سیب زمینی

image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت كل واحد :

234 هكتار

آدرس واحد :

کیلومتر 5 جاده قوچان به درگز – ابتدای جاده سد تبارک