واحد ظفر

مساحت مفید باغ : ۵ هکتار

شامل؛ ۴ هکتار گلابی و درختان غیر مثمر ۱ هکتار

مساحت اراضی زراعی : ۴۵ هکتار

شامل؛ گندم ۱۵ هکتار، جو ۵ هکتار و ذرت علوفه ای ۲۵ هکتار 

نوع محصولات: باغی و زراعی شامل : انواع گلابی درگزی و اسپادانا و کوشیا و فرنگی ،گندم، جو و ذرت

گلخانه تولید توت فرنگی ۳٫۷ هکتار شامل دوسالن ۶ هزار متر مربع و دو سالن ۱۲۵۰۰ متر مربع

مساحت ۲ هکتار مزرعه تولید نشاء توت فرنگی با توان تولید ۳ میلیون اصله نشاء

مساحت ۱۰۰۰ متر مربع گلخانه تونلی جهت تولید نشاء و کشت خیار گلخانه ای

image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد :

۹۴ هکتار

آدرس واحد :

چناران بعد از پلیس راه – سمت چپ – جاده اخلمد – باغ ظفر