واحد ظفر

مساحت مفيد باغ : 5 هكتار

شامل؛ 4 هکتار گلابی و درختان غیر مثمر 1 هکتار

مساحت اراضي زراعی : 45 هكتار

شامل؛ گندم 15 هکتار، جو 5 هکتار و ذرت علوفه ای 25 هکتار 

نوع محصولات: باغي و زراعي شامل : انواع گلابي درگزي و اسپادانا و كوشيا و فرنگي ،گندم، جو و ذرت

گلخانه تولید توت فرنگی 3.7 هکتار شامل دوسالن 6 هزار متر مربع و دو سالن 12500 متر مربع

مساحت 2 هکتار مزرعه تولید نشاء توت فرنگی با توان تولید 3 میلیون اصله نشاء

مساحت 1000 متر مربع گلخانه تونلی جهت تولید نشاء و کشت خیار گلخانه ای

image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت كل واحد :

94 هكتار

آدرس واحد :

چناران بعد از پليس راه – سمت چپ – جاده اخلمد – باغ ظفر