واحد ایثار

مساحت مفيد باغ : 20 هکتار

شامل: 4 هکتار سیب قدیمی، 16 هکتار سیب  5 ساله و درختان غیر مثمر 2 هکتار

مساحت اراضي زراعی : 185 هکتار

شامل: جو 45 هکتار، گندم 70 هکتار، سیب­زمینی5 هکتار، ، گوجه فرنگی 15 هکتار، ذرت علوفه­ای 50 هکتار

مساحت 1000متر مربع گلخانه جهت تولید نشاء گوجه فرنگی و کشت خار گلخانه ای

نوع محصولات: انواع سيب زرد و قرمز سیب پایه مالینگ رد و گلدن–گندم – جو –  سيب زميني –گوجه فرنگی– ذرت علوفه ای.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت كل واحد:

367 هكتار

آدرس واحد:

كيلومتر 15 جاده فريمان به تربت جام – سه راه قلندر آباد – جاده سفيد سنگ