واحد ایثار

مساحت مفید باغ : ۲۰ هکتار

شامل: ۴ هکتار سیب قدیمی، ۱۶ هکتار سیب  ۵ ساله و درختان غیر مثمر ۲ هکتار

مساحت اراضی زراعی : ۱۸۵ هکتار

شامل: جو ۴۵ هکتار، گندم ۷۰ هکتار، سیب­زمینی۵ هکتار، ، گوجه فرنگی ۱۵ هکتار، ذرت علوفه­ای ۵۰ هکتار

مساحت ۱۰۰۰متر مربع گلخانه جهت تولید نشاء گوجه فرنگی و کشت خار گلخانه ای

نوع محصولات: انواع سیب زرد و قرمز سیب پایه مالینگ رد و گلدن–گندم – جو –  سیب زمینی –گوجه فرنگی– ذرت علوفه ای.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد:

۳۶۷ هکتار

آدرس واحد:

کیلومتر ۱۵ جاده فریمان به تربت جام – سه راه قلندر آباد – جاده سفید سنگ