واحد استقلال

مساحت مفید باغ : ۴۱ هکتار

شامل: ۴۰ هکتار گلابی ، ۱ هکتار سیب ، درختان غیر مثمر ۲ هکتار و ۱۰ هکتار باغ جدید گلابی

مساحت اراضی : ۱۰ هکتار

شامل: زراعت گندم ۱۰ هکتار

نوع محصولات : سیب رد و گلدن – انواع گلابی درگزی ، فرنگی ، دم کج، اسپادانا ، بردیجونز

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد:

۱۲۵ هکتار

آدرس :

جاده سنتو– کیلومتر ۴۵ مشهد – چناران – روبروی شهرک گلبهار – جاده سـلوگرد – روستای شلنگرد