واحد استقلال

مساحت مفيد باغ : 41 هکتار

شامل: 40 هكتار گلابی ، 1 هکتار سیب ، درختان غیر مثمر 2 هکتار و 10 هکتار باغ جدید گلابی

مساحت اراضی : 10 هكتار

شامل: زراعت گندم 10 هکتار

نوع محصولات : سيب رد و گلدن – انواع گلابي درگزي ، فرنگي ، دم كج، اسپادانا ، برديجونز

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد:

125 هکتار

آدرس :

جاده سنتو– كيلومتر 45 مشهد – چناران – روبروي شهرك گلبهار – جاده سـلوگرد – روستاي شلنگرد