شهرک گلخانه 20 هکتاری

شرکت باغداری و زراعت مشهد در واحد ظفر

تاکنون فاز اول این گلخانه به مساحت 1.2هکتار در سال 1396 و فاز دوم این طرح بمساحت 2.5 هکتار در سال 1399 با ظرفیت تولید سالانه بالغ بر 450 تن محصول توت فرنگی به بهره برداری رسیده است.

همچنین طرح فاز سوم شهرک گلخانه ای ظفر نیز به مساحت ۶,۳ هکتار به تصویب هلدینگ محترم کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رسیده است.

با بهره برداری از این دو فاز مجموعا به تعداد 500 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی شده است که نیروهای مشغول به کار عموما از زنان سرپرست خانواده از روستاهای کم برخوردار منطقه می باشند که این تعداد با بهره برداری از فاز سوم به بیش از 1000 نفر خواهد رسید.

image
image
image
image
image
image
image
image

اطلاعات پروژه

مساحت کل واحد:

20 هکتار

آدرس :

چناران، ابتدای جاده اخلمد ،روبروی روستای خواجه جراح