bg_image
دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری / بازدید مدیران محترم هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

گزارش تصویری / بازدید مدیران محترم هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

گزارش تصویری / بازدید مدیران محترم هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از واحد های وحدت و ظفر و پروژه احداث گلخانه ۶٫۳ هکتاری در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۲