bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید و حمل حدود 70000 مترمربع پرده انرژی سیوینگ گلخانه (نوبت اول)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید و حمل حدود 70000 مترمربع پرده انرژی سیوینگ گلخانه (نوبت اول)   شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات خرید و حمل 70000 مترمربع پرده انرژی سیوینگ گلخانه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای ، خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 07/05/1402 دریافت و پس از تکمیل ، درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 14/05/1402 به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 تحویل نمایند . جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 15/05/1402 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ 3.000.000.000 ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 38337703 الی 5 و 09151083559 تماس حاصل نمایند . #باغداری_مشهد baghdarimashhad.ir   شرکت باغداری و زراعت مشهد