شرکت باغداری و زراعت مشهد

 

شرکت باغداری و زراعت مشهد در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۵به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره۸۴۹۸ در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت باغداری و زراعت مشهد جزءواحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (هلدینگ کشاورزی بنیاد)می باشد.

مرکز اصلی شرکت در شهرستان مشهد وباغات و مزارع آن در شهرستانهای قوچان ،چناران و فریمان واقع شده است. فعالیت اصلی شرکت موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و زراعت ، باغبانی ، باغداری و اصلاح باغات ، مزارع ، پرورش و نگهداری طیور ، پرورش زنبورعسل و صید آبزیان حلال گوشت می باشد . ضمناً فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش عمدتاً شامل فعالیت های باغداری و زراعت بوده است.