bg_image

مزایده فروش نشاء توت فرنگی

بسمه تعالی  

« آگهی مزایده عمومی پیش فروش نشاء توت فرنگی رقم کاماروسا و آلبیون (نوبت دوم) »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ اصله نشاء توت فرنگی رقم کاماروسا و آلبیون را از طریق مزایده عمومی در نوبت دوم  به صورت پیش  فروش برگزار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به چناران ابتدای جاده اخلمد روبروی روستا خواجه جراح واحد ظفر شرکت باغداری و زراعت مشهد مراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند . تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ جلسه مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : ۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱  -   ۰۹۱۵۱۵۰۳۳۰۳       شرکت باغداری و زراعت مشهد