bg_image
دیدگاه‌ها برای فضاسازی محیطی بزرگداشت پدافند غیرعامل بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

فضاسازی محیطی بزرگداشت پدافند غیرعامل

فضاسازی محیطی بزرگداشت پدافند غیرعامل به مناسبت هفته پدافند غیر عامل فضاسازی محیطی در دفتر اداری و کلیه واحد های تابعه شرکت باغداری و زراعت مشهد انجام شد.