bg_image
دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کمک های اولیه بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کمک های اولیه

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کمک های اولیه
به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد با توجه به اهمیت موضوع آموزش های ایمنی و بهداشت، واحد HSE این شرکت با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان چناران نسبت به برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کمک های اولیه برای کارکنان واحد های تابعه اقدام نمود.