bg_image
دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره آموزشی شناسایی و اطفاء حریق بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

برگزاری دوره آموزشی شناسایی و اطفاء حریق

به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد با توجه به اهمیت موضوع آموزش های ایمنی ، واحد HSE این شرکت با همکاری سازمان فنی و حرفه ای مشهد نسبت به برگزاری دوره آموزشی شناسایی و اطفاء حریق برای کارکنان واحد های تابعه اقدام نمود.