bg_image
Posted By

rsswppva

برگزاری جلسه ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی

برگزاری جلسه ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت باغداری و زراعت مشهد

 

به گزارش روابط عمومی:

شرکت باغداری و زراعت مشهد در مسیر خود به سمت تعالی سازمانی و با هدف تبدیل شدن به بنگاهی سرآمد در صنعت باغداری و کشاورزی درششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه حضور یافت.

مراسم افتتاحیه با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید سپس مدیر عامل شرکت  اقدام به معرفی شرکت و بیان مختصری از فعالیت ها و اقداماتی که در خصوص اقتصاد مقاومتی در طی سالیان گذشته صورت پذیرفته  نمود . در ادامه اعضای تیم ارزیاب توسط سرتیم معرفی شدند

تیم ارزیاب در روز اول به بررسی ۹ معیار در قالب توانمند سازها و نتایج و ۳۲ زیر معیار ازجمله اقداماتی در راستای افزایش تولید با تکیه بر توان کارشناسان جوان شرکت.  صادرات محصول . حفاظت و بهره برداری از منابع شرکت و….پرداختند

روز دوم نیز با بررسی کتابچه خود ارزیابی . پروژه های بهبود سازمان و مصاحبه با کارکنان سپری شد

در جلسه اختتامیه تیم ارزیاب اقدام به ارائه گزارش  در خصوص روند دو روز ارزیابی و نکات مثبت  فرایند و پیشنهادات جهت بهبود و تعالی شرکت  نمودند.