bg_image
دیدگاه‌ها برای بازدید جناب آقای مهندس هاشمی ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ از واحد های وحدت، استقلال و پروژه ساخت گلخانه بسته هستند
Posted By

مدیر سایت

بازدید جناب آقای مهندس هاشمی ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ از واحد های وحدت، استقلال و پروژه ساخت گلخانه

به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد، جناب آقای مهندس هاشمی ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ، جناب آقای دکتر خبازان معاون محترم دامپروری هلدینگ از واحد های وحدت ، استقلال و پروژه ساخت گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی این شرکت بازدید کردند و ضمن ابراز رضایت و قدردانی از سرعت پیشرفت پروژه توصیه های لازم در جهت پیشبرد اهداف شرکت را بیان نمودند.