bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید 75000 متر لوله فولادی درزدار(نوبت اول)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید 75000 متر لوله فولادی درزدار(نوبت اول)     شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات خرید 75000 متر لوله فولادی درزدار با قطر 5/1 اینچ و ضخامت 5/2 میلیمتر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 21/04/1402 دریافت و پس از تکمیل ، درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 31/04/1402 به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 تحویل نمایند . جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 31/04/1402 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ 3.000.000.000 ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 38337703 الی 5 و 09151083559 تماس حاصل نمایند . شرکت باغداری و زراعت مشهد www.baghdarimashhad.ir