bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید پوشش پلاستیک سقف برای۶/۳ هکتارگلخانه

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید پوشش پلاستیک سقف برای۶/۳ هکتارگلخانه شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات خرید پوشش پلاستیک سقف برای۶/۳ هکتارگلخانه به مقدار حدود ۸۰٫۰۰۰ متر مربع با عرض های مختلف را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ دریافت و پس از تکمیل ، درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲ به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ تحویل نمایند . جلسه مناقصه راس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۸۳۳۷۷۰۳ الی ۵ و ۰۹۱۵۱۰۸۳۵۵۹ تماس حاصل نمایند . شرکت باغداری و زراعت مشهد http://www.baghdarimashhad.ir/ #باغداری_مشهد