bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه ( تجدید نوبت دوم)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه ( تجدید نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه گاتیک مولتی اسپن طرح اسپانیایی با دریچه سقفی یکطرفه واقع در چناران، کیلومتر۲ جاده اخلمد، واحد ظفر، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، به پیمانکار واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۲ دریافت و پس از تکمیل ، درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۲ به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ تحویل نمایند . جلسه مناقصه راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . حضور متقاضی در جلسه و ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۸۳۳۷۷۰۳ الی ۵ و ۰۹۱۵۱۰۸۳۵۵۹ تماس حاصل نمایند . شرکت باغداری و زراعت مشهد