bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه ( تجدید نوبت دوم)

بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه ( تجدید نوبت دوم) شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات خرید و اجرای سازه و نصب پوشش پلاستیک سقف برای دو هکتارگلخانه گاتیک مولتی اسپن طرح اسپانیایی با دریچه سقفی یکطرفه واقع در چناران، کیلومتر2 جاده اخلمد، واحد ظفر، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، به پیمانکار واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 06/04/1402 دریافت و پس از تکمیل ، درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 15/04/1402 به دفتر شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 تحویل نمایند . جلسه مناقصه راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 17/04/1402 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد . حضور متقاضی در جلسه و ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی به مبلغ 5.000.000.000 ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 38337703 الی 5 و 09151083559 تماس حاصل نمایند . شرکت باغداری و زراعت مشهد