bg_image

آگهی مناقصه عمومی خرید ظروف یک بار مصرف(نوبت دوم)

« آگهی مناقصه عمومی خرید ظروف یک بار مصرف ( نوبت دوم )»

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در نوبت دوم نسبت به خرید ظروف یک بار مصرف (به مقدار حدود 2.000.000 عدد) اقدام نماید. سپرده شرکت در مناقصه سه درصد مبلغ پیشنهادی می باشد. لذا از فروشندگان واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو15،ساختمان آراکس،طبقه سوم،واحد303 مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت تا ساعت 10 صبح مورخ 09/05/1401 می باشد. جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 09/05/1401 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 09158025385 و 05138661593 تماس حاصل نمایند.     شرکت باغداری و زراعت مشهد