bg_image

« آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی پاریز » نوبت اول

بسمه تعالی « آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی پاریز » نوبت اول   شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود ۱۰۰ تن محصول گلابی درگزی پاریز موجود در واحد استقلال واقع در کیلومتر ۳۵ جاده مشهد به چناران نرسیده به گلبهار ، محسن آباد، روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند . ۱- سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی دریافت می گردد. ۲- تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۲ جلسه مزایده راس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : ۳۸۳۳۷۷۰۳-۰۵۱ – ۰۹۱۵۸۰۲۵۳۸۵ شرکت باغداری و زراعت مشهد #باغداری_مشهد baghdarimashhad.ir