bg_image

« آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی پاریز » نوبت اول

بسمه تعالی « آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی پاریز » نوبت اول   شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 100 تن محصول گلابی درگزی پاریز موجود در واحد استقلال واقع در کیلومتر 35 جاده مشهد به چناران نرسیده به گلبهار ، محسن آباد، روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند . 1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 500.000.000 ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا ارائه فیش واریز نقدی دریافت می گردد. 2- تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 09/06/1402 جلسه مزایده راس ساعت 11 روز شنبه مورخ 11/06/1402 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : 38337703-051 – 09158025385 شرکت باغداری و زراعت مشهد #باغداری_مشهد baghdarimashhad.ir