bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی درگزی

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی درگزی

  بسمه تعالی   « آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی »   شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار 300 تن محصول گلابی درگزی درختی سالم ، مقدار 100 تن محصول گلابی درگزی پاریز درجه یک و مقدار 50 تن محصول گلابی درگزی پاریز درجه دو موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده 3 درصد مبلغ پیشنهادی .
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401
جلسه مزایده راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : 38662160-051 09178797822     شرکت باغداری و زراعت مشهد