bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی درگزی

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی درگزی

  بسمه تعالی   « آگهی مزایده عمومی فروش محصول گلابی درگزی »   شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار ۳۰۰ تن محصول گلابی درگزی درختی سالم ، مقدار ۱۰۰ تن محصول گلابی درگزی پاریز درجه یک و مقدار ۵۰ تن محصول گلابی درگزی پاریز درجه دو موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو ۱۵ ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۳ مراجعه نمایند
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۳ درصد مبلغ پیشنهادی .
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱
جلسه مزایده راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفنهای تماس : ۳۸۶۶۲۱۶۰-۰۵۱ ۰۹۱۷۸۷۹۷۸۲۲     شرکت باغداری و زراعت مشهد