bg_image

آگهی مزایده عمومی فروش گلابی اسپادانا اول رس

بسمه تعالی

« آگهی مزایده عمومی فروش گلابی اسپادانا اول رس »

  شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 60 تن محصول گلابی اسپادانا اول رس موجود در واحد استقلال واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده 3 درصد مبلغ پیشنهادی .
  • تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 25/04/1401
جلسه مزایده راس ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 25/04/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد . تلفن های تماس : 38662160-051 09178797822   شرکت باغداری و زراعت مشهد