ارسال پیام
نظرسنجی
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
اعلام نتیجه استخدامی
تاریخ درج خبر1399,9,2

اعلام نتیجه آزمون استخدامی

به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد پس از جمع آوری و بررسی نتایج آزمون استخدامی کارشناس باغبانی آقای جواد کامران نژاد به عنوان گزینه اول انتخاب و با به کارگیری ایشان به عنوان کارشناس به مدت سه ماه به صورت آزمایشی موافقت شد.