ارسال پیام
نظرسنجی
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
آگهی مناقصه هرس درختان
تاریخ درج خبر1399,9,16

آگهی مناقصه محلی هرس درختان

شركت باغداري و زراعت مشهد در نظر دارد جهت هرس درختان واحدهاي استقلال و ظفر به ترتيب به آدرس نرسيده به پل گلبهار ، روستاي شلنگرد (واحد استقلال) و چناران ، روبروي پليس راه ، جاده اخلمد (واحد ظفر) ، بصورت درختي از بين پيمانكاران واجد شرايط نسبت به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد . واجدين شرايط مي توانند درخواست كتبي خود را با ذكر قيمت براي هر درخت تحويل دفتر هر واحد نمايند . جلسه مذكور راس ساعت 10 صبح براي واحد استقلال و ساعت 12 ظهر براي واحد ظفر در محل دفتر هر يك از واحدها روز چهارشنبه مورخ 1399/09/26 برگزار خواهد گرديد . ضمناً مي توانند جهت كسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 09157147802 تماس حاصل نمايند.