ارسال پیام
نظرسنجی
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
آگهی مناقصه خرید لوازم و نصب گاتر گلخانه 2/5 هکتاری
تاریخ درج خبر1399,3,31

شرکت باغداری و زراعت مشهد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید لوازم و نصب گاتر گلخانه 2/5 هکتاری واحد ظفر واقع در شهرستان چناران جاده اخلمد- روستای قزلر اقدام نماید لذا از پیمانکاران واجد شرایط که در زمینه فوق دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت می نماید جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه به آدرس مشهد-بلوار دانشجو- نبش دانشجو 15- مجتع اراکس- طبقه 3- واحد 303 مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شرکت و اخذ رسید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/4/7 می باشد. جلسه مناقصه راس سااعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/4/8 برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 38662160-38661593 و 09133075766 تماس حاصل نمایند.