ارسال پیام
نظرسنجی
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
آگهی مزایده عمومی فروش گلابی درگزی
تاریخ درج خبر1399,5,14

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد محصول گلابی درگزی باغ استقلال واقع در کیلومتر 35 جاده مشهد چناران ، روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به باغ مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .

  1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی .
  2. معامله بصورت 30 درصد نقد و مابقی طی سه فقره چک تا قبل از پایان برداشت .
  3. تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22

جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد .

تلفن های تماس : 38662160-051 09155080587